วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อุทยานธรรมชาติวิทยา


ศูนย์กลางให้ความรู้ทางด้านพันธุ์ไม้ป่า สัตว์ป่าจำพวก นก แร่ต่างๆในเขตป่าตะวันตก วิถีชีวิตคนพื้นเมือง เช่นกระเหรี่ยง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติติดกับธารน้ำร้อนบ่อคลึง หากเดินป่าไปประมาณ 1 กม จะถึงน้ำตกเก้าโจน
****
อ้างอิงโดย

ไม่มีความคิดเห็น: